Factuurvoorwaarden

1 Een inschrijving aan een masterclass is pas definitief na het storten van het totaalbedrag of een voorschot (50% van de factuur).
Indien de vervaldatum wordt overschreden ontvangt u een creditnota en zal uw plaats naar een andere cursist gaan.
2 Een voorschot is niet restitueerbaar. Wel kan dit geld gebruikt worden voor een andere masterclass op een later tijdstip.
Deze masterclass dient binnen 12 maanden gevolgd te worden.
3 Het volledige bedrag dient ten laatste 1 maand vòòr aanvang masterclass betaald te zijn.
4 Bij volledige annulatie tot 1 maand voor aanvang is er een administratieve kost van 50 euro.
Bij volledige annulatie binnen 1 maand voor aanvang geldt er een kost van 150 euro.