Algemene voorwaarden

Juridische verklaring betreffende lesmateriaal, gegevensdistributie en intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, audio, video, lesmaterialen, benamingen van masterclasses en andere materialen, zijn het exclusieve eigendom van PRESURO BV en/of haar gelieerde ondernemingen, tenzij anders vermeld.

Deze materialen zijn beschermd onder toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en handelsmerken.
Het kopiëren, reproduceren, verspreiden, doorsturen, wijzigen, of anderszins gebruiken van deze materialen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PRESURO BV is strikt verboden. Dit geldt in het bijzonder voor lesmateriaal dat tijdens opleidingen, masterclasses of andere educatieve sessies wordt verstrekt.

Bovendien is het ten strengste verboden om lesmateriaal of informatie die tijdens onze opleidingen wordt verstrekt door te sturen naar derden die niet aanwezig waren bij de desbetreffende sessie(s). Dit omvat het delen van elektronische bestanden, kopieën, aantekeningen, of enige andere vorm van informatie die tijdens onze educatieve activiteiten wordt verstrekt.

Wij waarschuwen hierbij alle partijen die zich schuldig maken aan het kopiëren, verspreiden of doorsturen van ons lesmateriaal zonder toestemming, dat wij vastberaden zijn om onze intellectuele eigendomsrechten krachtig te beschermen. Daarom zullen wij, indien nodig, passende juridische stappen ondernemen om onze rechten te handhaven en schadeloosstelling te verkrijgen voor eventuele schade die voortvloeit uit dergelijke inbreuken.

Door het bezoeken van en/of gebruik maken van deze website stemt u ermee in dat u gebonden bent aan deze juridische verklaring betreffende lesmateriaal, gegevensdistributie en intellectueel eigendom, en gaat u akkoord met de hierin uiteengezette voorwaarden en bepalingen.

Deze juridische verklaring kan te allen tijde worden bijgewerkt of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze verklaring te controleren op updates.

Voor verdere vragen met betrekking tot deze juridische verklaring, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website.

 

Factuurvoorwaarden

  1. een inschrijving aan een masterclass of 1-op-1 traject is pas definitief na het betalen van het volledige bedrag
  2. ten laatste 1 maand voor aanvang cursus dient de betaling in orde te zijn, indien niet wordt er een creditnota aangemaakt en zal de plaats naar iemand anders gaan
  3. voorschotten of betalingen zijn niet restitueerbaar. Wel kan dit geld gebruikt worden om een andere masterclass op een later tijdstip te volgen